Giảm 6%
Giảm 9%
Giảm 10%
Giảm 15%
Giảm 12%
Giảm 10%
Giảm 7%
Giảm 7%
Giảm 7%
Giảm 6%
Giảm 7%
Giảm 8%
120.000.000 110.000.000
Giảm 11%
68.000.000 60.500.000
Giảm 21%
14.000.000 11.000.000
Pa lăng cáp điện 1 tấn